Viswedstrijden

Viswedstrijden 2018

31-12-2017 11:25

                                             Zeeviswedstrijden

 

Datum Inschrijven Vissen Waterstand
15 juli 13.45-14.15 15.00-18.00 246w
26 aug 12.30-13.00 13.45-16.45 216w
9 sep 11.45-12.15 13.00-16.00 241w
27 okt 13.15-13.45 14.30-17.30 259w
24 nov zaterdag 11.45-12.15 13.00-16.00 267w
9 dec 12.30-13.00 13.45-16.45 240w
Extra wedstrijd Hoofdplaat 240 jaar  
27 mei 10.45-11.15 12.00-15.00 223w

De zeeviswedstrijden worden allemaal gevist op het parcours Nummer Zeven bij de radartoren te Hoofdplaat.

Locatie inschrijven: Café de Vriendschap (Martens) te Hoofdplaat.

Tevens na afloop ook hier prijsuitreiking.

De extra wedstrijd "Hoofdplaat 240 jaar" telt niet mee voor het klassement. Dit is een open wedstrijd waar iedereen aan kan deelnemen.

------------------------------------------------------------------------------------------------

                                            Zoetwaterwedstrijden

 

Datum Inschrijven Vissen Locatie
12 mei 16.15-16.40 17.00-20.00 Brandput - Biervliet*
9 juni 16.45-17.10 17.30-20.30 Brandput - Biervliet*
23 juni 17.15-17.40 18.00-21.00 Brandput - Biervliet*
7 juli 17.15-17.40 18.00-21.00 Kapitalendam - Biervliet*
18 aug 16.45-17.10 17.30-20.30 Kapitalendam - Biervliet*
15 sep 15.15-15.40 16.00-19.00 Kapitalendam - Biervliet*
       

* Locatie zoetwaterwedstrijden nog onder voorbehoud

Inschrijven en prijsuitreiking ter plaatse

--------------------------------------------------------------------------------------------

Extra activiteiten worden vastgesteld op de ledenvergadering.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Voor de prijzentafel moeten er 4 van de 6 wedstrijden worden meegevist. Vanaf dit jaar zijn er twee gescheiden competities: één op zoetwater en één voor zeeviswedstrijden.

 

Inleg alle wedstrijden:

Senioren 4 euro

Junioren 2 euro

Wedstrijden

Reglement Zeeviswedstrijden

14-10-2015 16:35

Club regelement H.S.V. de Schelde Haven

Reglement Zeeviswedstrijden

 

 • Er mag worden gevist met één hengel voorzien van een onderlijn met maximaal drie eentandige haken en van één stuk lood.
  (Het mag rol lood zijn, maar je mag hiermee niemand hinderen.)
 • Een reserve hengel is toegestaan mits op voorhand niet ingespannen.
 • Gereedgemaakte onderlijnen zijn wel toegestaan.
 • Het inwerpen door middel van de pendule worp is verboden.
 • Alle aassoorten zijn toegestaan behalve kunstaas.
 • Er wordt gevist op centimeters. Vis met een lengte vanaf tien centimeter telt mee voor de uitslag. Hiervoor geldt één punt per centimeter. Voor bovenmaatse vis worden geen bonus punten uitgedeeld.
 • Het is verplicht een emmer bij zich te hebben waar tenminste vijf liter water in kan om de gevangen vis in te bewaren totdat de controleur is geweest.
 • Een vis die niet gevangen is met de haak in de bek telt niet mee voor de uitslag.
 • Het vissen en beaazen moet door de visser zelf worden uitgevoerd (Behalve bij jeugd lid)
 • Het is ten strengste verboden afval achter te laten op het parcours.
 • Indien men bovenmaatse vis wil meenemen die gevangen is zal deze van een merkteken moeten zijn voorzien door de controleur.
 • Diegene die een gevangen vis verminkt om zo een grotere maat te verkrijgen zal worden gediskwalificeerd.
 • Inschrijven wordt gedaan in het clublokaal en vangt aan zoals op het wedstrijdschema staat gepland, hier worden ook de pleknummers geloot.
 • Contributie moet worden betaald tijdens de eerste wedstrijd dat een deelnemer meevist.
  Kan dus ook halverwege het seizoen zijn.
 • Het bestuur stelt zich op generlei wijze aansprakelijk voor diefstal,vernieling,ongevallen etc.
 • Diegene die niet aanwezig kan zijn tijdens de prijsuitreiking dient dit bij het inschrijven bekend te maken aan het bestuur.
 • De prijsuitreiking zal ongeveer een uur na de wedstrijd plaats vinden in het clublokaal.
 • Over de beslissing van de controleur valt niet te discuseren.
 • Daar waar dit regelement niet in voorziet beslist het bestuur in hoogste instantie. 

Wedstrijdregels binnenwater

09-05-2014 12:03

Club regelement H.S.V. de Schelde Haven

Reglement wedstrijden binnenwater

 • Er mag worden gevist met één hengel voorzien van een onderlijn met maximaal één eentandige haak.
 • Een reserve hengel is toegestaan, maximaal één reservehengel of topset die op voorhand is ingespannen.
 • Gereedgemaakte onderlijnen zijn wel toegestaan.
 • Alle wettelijk toegestane aassoorten mogen worden gebruikt behalve kunstaas of een dode aasvis.
 • Er wordt gevist op centimeters. Vis met een lengte vanaf tien centimeter telt mee voor de uitslag. Hiervoor geldt één punt per centimeter.
 • Leefnet is toegestaan op het parcours 'Kapitale Dam'.
 • Een vis die niet gevangen is met de haak in de bek telt niet mee voor de uitslag.
 • Het vissen en beaazen moet door de visser zelf worden uitgevoerd (Behalve bij een jeugdlid)
 • Het is ten strengste verboden afval achter te laten op het parcours.
 • Er mag géén vis worden meegenomen, alles moet worden teruggezet in het wedstrijdwater na het al dan niet meten v/d vis door de controleur
 • Diegene die een gevangen vis verminkt om zo een grotere maat te verkrijgen zal worden gediskwalificeerd.
 • Inschrijven wordt gedaan ter plaatse bij het wedstrijdwater en vangt aan zoals op het wedstrijdschema staat gepland, hier worden ook de plaatsnummers geloot.
 • Contributie moet worden betaald tijdens de eerste wedstrijd dat een deelnemer meevist. Kan dus ook halverwege het seizoen zijn.
 • Het bestuur stelt zich op generlei wijze aansprakelijk voor diefstal,vernieling,ongevallen etc.
 • Diegene die niet aanwezig kan zijn tijdens de prijsuitreiking dient dit bij het inschrijven bekend te maken aan het bestuur.
 • De prijsuitreiking zal ongeveer een kwartier na de wedstrijd plaatsvinden aan het wedstrijdwater zelf.
 • Over de beslissing van de controleur valt niet te discuseren.
 • Daar waar dit regelement niet in voorziet beslist het bestuur in hoogste instantie. 
 • Er word drie uur gevist, aangegeven door de wedstrijdleiding d.m.v. een start- en eindsignaal. Alleen vissen binnen deze tijd tellen mee.
 • Er mag lokvoer gebruikt worden. Voeren mag vanaf kwartier voor start van de wedstrijd, na ingeschreven te zijn.
 • Veroorzaak te allen tijde geen hinder voor andere deelnemers of omstanders.