Algemene ledenvergadering op 23 maart!

27-02-2018 17:57

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden in  Café  “de  Vriendschap” te Hoofdplaat op vrijdag 23 maart 2018 om 19.30 uur.

De agenda is toegestuurd naar alle leden. Wij hopen dat u aanwezig zult zijn op onze jaarvergadering.