Algemene ledenvergadering

15-01-2016 17:58

H.S.V. DE SCHELDE HAVEN

 

                                          Beste sportvisvrienden 

 

De algemene ledenvergadering zal worden

gehouden in  Café  “de  Vriendschap” te Hoofdplaat op vrijdag 19 februari 2016 om 19.30 uur. In het bestuur is er plaats voor één nieuw bestuurslid, kandidaat stellen kan tot 14 februari bij Dennis (denwaeb78@zeelandnet.nl).

 

Let op, de eerste zeeviswedstrijd zal al op zondag 21 februari gevist worden!

 

                                                     Agenda

 

·      Opening

·      Jaarverslag penningmeester

·      Verslag kascontrole

·      Benoeming nieuwe kascontroleur

·      Jaarverslag 2015

·      Ingekomen stukken en mededelingen

·      Bestuursleden verkiezing

 

·      Pauze

 

·      Programma voor het jaar 2016 zout en zoet water

·      Activiteiten voor 2016

         

·      Verslag vergadering o.n.i. Terneuzen

·      Rondvraag plus behandeling nieuwe suggesties
(nieuwe suggesties zijn altijd welkom)

·      Sluiting

 

 

                               Met vriendelijke groet, het bestuur.