Bekrijting Brandput op 23 april

09-04-2022 16:42

Verbeteren baggerlaag Brandput met coccolietenkrijt

Tijdens een inventarisatie van Sportvisserij Nederland in 2019 bleek dat er een behoorlijke baggerlaag aanwezig is in de Brandput. Een dikke baggerlaag heeft een nadelige invloed op het zuurstofgehalte in het water en kan in warme zomermaanden zorgen voor vissterfte. Ook kan er H₂S-gas (zwavelwaterstof, ruikt naar rotte eieren) vormen in de modder wat bij het vrijkomen giftig is voor de vis en andere organismen.

Op 23 april gaan we daarom de Brandput behandelen met coccolietenkrijt. Dit is een proef van vier jaar in samenwerking met Sportvisserij Nederland. Een gespecialiseerd bedrijf zal vooraf op 75 plaatsen in de vijver de baggerlaag meten. In het najaar wordt dit herhaald om het effect te zien.

Wat is coccolietenkrijt?

Coccolietenkrijt bestaat uit fossiele skeletjes van algen. De krijtdeeltjes hebben een grillige vorm met veel holtes. Een gram krijt heeft door de vele holtes maar liefst 2,5 m² aan oppervlakte. Na toediening vestigen veel bacteriën zich aan dit krijt waardoor de bacteriële activiteit op de bodem sterk toeneemt. Het organisch materiaal, de baggerlaag dus, wordt hierdoor versneld afgebroken.

Water tijdelijk verkleurd op 23 april

Het bekrijten zal op zaterdag 23 april gedaan worden door vrijwilligers van de vereniging. De 1.500 kilo zal er voor zorgen dat het water tijdelijk (één tot enkele dagen) een melkachtige kleur heeft. Dit heeft verder geen nadelige effecten. Mocht je dus zien dat het water een vreemde kleur heeft, dan is er niets aan de hand!