Vrijwilligers gezocht voor project 'Samen voor de Aal'

11-02-2017 12:14

Bron: sportvisserijzwn.nl


Vrijwilligers gezocht voor project 'Samen voor de Aal' in Zeeland

03Jan

Na de andere kustprovincies wordt in het voorjaar van 2017 ook in Zeeland een vismonitoring opgezet met kruisnetten in het kader van ‘Samen voor de Aal’. De focus ligt op glasaal (jonge aal) en driedoornige stekelbaars die vanuit de zoute wateren naar de zoete en brakke binnenwateren willen trekken en hierbij knelpunten tegenkomen. Stichting RAVON is op zoek naar gepassioneerde teamleden die een locatie willen bevissen.

Provincie ZeelandRijkswaterstaat Zee en DeltaWaterschap Scheldestromen en Stichting RAVON hebben tien locaties geselecteerd voor de monitoring. Op deze locaties liggen gemalen of spuisluizen die een barrière vormen voor vissen op hun migratieroutes. Doel van de monitoring is inzicht krijgen in de aanwezigheid van glasaal en driedoornige stekelbaars in tijd en ruimte. Hiermee kunnen nog gerichtere maatregelen genomen worden om de aal en de driedoornige stekelbaars te helpen op hun routes.
 

Geselecteerde monitoringslocaties in Zeeland

Start project

De monitoring start komend voorjaar tijdens het intrekseizoen van glasaal en volwassen driedoornige stekelbaarzen. Van maart tot en met juni wordt iedere locatie bij voorkeur twee avonden per week bezocht door vrijwilligersteams van meerdere personen. Alle gegevens worden geregistreerd en jaarlijks gerapporteerd en gedeeld. Op die manier dragen we samen bij aan een betere toekomst voor trekvissen.

Samenwerking

Deze winter werkt men aan het samenwerkingsverband voor de uitvoering van de monitoring. Hiervoor worden diverse organisaties, sportvissers, beroepsvissers en natuurliefhebbers benaderd. Per locatie worden gepassioneerde vrijwilligers gezocht die komend seizoen in teamverband de metingen verrichten. Ieder team krijgt begeleiding, inhoudelijke ondersteuning, de juiste materialen en reiskostenvergoeding.

Informatiebijeenkomst

Op donderdagavond 16 februari 2017 organiseert RAVON vanaf 19:30 een informatiebijeenkomst over ’Samen voor de Aal Zeeland’ bij Waterschap Scheldestromen in Middelburg. Heb je vragen over de monitoring, wil je deelnemen aan een team of kom je naar de informatiebijeenkomst? Neem dan contact op met Sanne Ploegaert van Stichting RAVON (s.ploegaert@ravon.nl).

Voor meer inhoudelijke informatie kun je de Rapportage Zuid-Holland 2015 (pdf) raadplegen.