Bestuur HSV de Schelde Haven

Dennis Waebeke

Voorzitter

E-mail: denwaeb78@zeelandnet.nl

Niels Patijn

Secretaris

E-mail: nielspatijn@zeelandnet.nl

Vacant

Penningmeester

Marcel Alblas

Bestuurslid

Jens Patijn

Bestuurslid

E-mail: jpatijn99@gmail.com

Luc Bertram

Bestuurslid

Privacy “HSV de Schelde Haven” (protocol)

HSV de Schelde Haven, gevestigd in Biervliet, secretariaat Kerkstraat 7 in Biervliet is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Secretariaat:  nielspatijn@zeelandnet.nl

Website: https://www.hsvdescheldehaven.nl
Kerkstraat 7
4521 BM Biervliet 
 

De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van HSV de Schelde Haven. Hij/zij is te bereiken via nielspatijn@zeelandnet.nl. De functionaris gegevensbescherming wordt ondersteund door het bestuur van HSV de Schelde Haven.

Persoonsgegevens die wij verwerken
HSV de Schelde Haven verwerkt je persoonsgegevens omdat je lid bent van onze club en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- E-mailadres

- Lidmaatschap van andere hengelsportverenigingen

- Bijhouden gebruik van de vijf beurtenkaart

 

Er worden geen IBAN nummers van de HSV de Schelde Haven-leden opgenomen in het systeem. Betalingen geschieden, via een link, met iDeal of Bancontact.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
HSV de Schelde Haven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze Mailing en uitnodigingen
  • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is voor of tijdens evenementen.
  • Inschrijflijsten te maken voor evenementen.
  • E-mails zullen altijd via een BCC naar leden gestuurd worden. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
HSV de Schelde Haven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Zolang je lid bent van HSV de Schelde Haven plus drie jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
HSV de Schelde Haven verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je doen via het secretariaat. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HSV de Schelde Haven.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HSV de Schelde Haven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat, de voorzitter of een lid van het bestuur .