6. De Plaskreek

6. De Plaskreek

De Plaskreek

Omschrijving:

De Plaskreek is gelegen tussen de zeedijk bij Nummer Zeven en ligt ten noorden van de Oostlangeweg. Het kanaal Nol Zeven spuid het overtollige polderwater via de Plaskreek in zee. De Plaskreek is (grotendeels) gelegen in een natuurgebied, hierdoor is niet alles van de kreek bevisbaar. De bevisbare oppervlakte bedraagt ca. 2 hectare. De waterdiepte van de kreek varieërt tussen de 0,2 en de 4,0 meter. Het water in de Plaskreek is vaak onderhevig aan sterkwisselende zoutgehalten, hierdoor is het vissen op dit water wel een uitdaging. Wel kun je hier best wat verrassingen tegenkomen op gebied van vissoorten, zo kan het zomaar gebeuren dat je een schol, bot of haring aan de haak slaat!

Aanwezige vissoorten:

Tijdens de monitoring door het waterschap (2017) zijn de volgende vissoorten aangetroffen:
 
Paling, zeebaars, schol en bot.
 
Andere soorten: driedoornige stekelbaars, dikkopjes en brakwatergrondel.
 
Aanvulling door de vereniging: Diklipharder en tiendoornige stekelbaars
 
Sportvisserijvoorzieningen:
 
Er staan twee grote vissteigers aan de kreek waar men gebruik van mag maken.