Reglement “H.S.V. de Schelde Haven” 2022

Dit reglement is van toepassing op de Brandput en de Vijvers van het Poortbos

 

Algemene bepalingen:

 1. Elke sportvisser dient zich aan de door de overheid opgestelde wetten te houden. Deze zijn o.a. te vinden op: www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet-en-regels/binnenwater/
 2. De sportvisser is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelingen.
 3. Het bestuur, de hengelsportvereniging en de verhuurder van het water stellen zich niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van de viswateren, dan wel tijdens evenementen van de vereniging.
 4. De gevangen vis dient direct onbeschadigd in hetzelfde water te worden teruggezet (zie 8).
 5. Jeugd jonger dan 14 jaar die vist met maximaal één hengel onder begeleiding van een volwassene die voorzien is van de juiste schriftelijke toestemming hoeft zelf geen toestemming te hebben. Dezelfde volwassene mag meerdere jeugdigen begeleiden.
 6. Indien men één van in deze lijst genoemde bepalingen overtreedt, wordt men geacht zonder toestemming te hebben gevist, dit volgens artikel 23 van de Visserijwet 1963.
 7. Alle ledeninformatie verloopt via e-mail. Bij het niet opgeven van uw mailadres kunnen wij u dus niet bereiken.

  Extra bepalingen met betrekking tot het binnenwater:
 8. Er geldt een terugzetverplichting voor elke vissoort (m.u.v. exoten) gevangen in alle door de visclub in beheer zijnde wateren. Het opzettelijk verminken of doden van een vis is ten strengste verboden.
 9. Het gebruik van een leefnet is niet toegestaan.
 10. Het gebruik van een emmer of bewaarzak (z.g.n. ‘opzakken van een vis’) met daarin vis wordt niet gedoogd.
 11. Men mag geen oevers of rietkragen vernielen.
 12. Het is toegestaan met maximaal twee hengels te vissen en daaraan elk een enkele haak
 13. Verboden afval achter te laten.
 14. Geen hinder voor anderen te veroorzaken.
 15. Er mag alleen worden gevist van één uur voor zonsopgang tot twee uur na zonsondergang.
 16. Het gebruik van (kampeer)tenten is niet toegestaan.
 17. Zowel vissen vanuit een boot als varen met een boot op onze wateren is niet toegestaan.
 18. Tijdens een wedstrijd is het niet toegestaan ‘vrij’ te vissen op het wedstrijdparcours.
 19. Parkeren aan of nabij het viswater is enkel toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen op verharde wegen.

 

Elk bestuurslid is gemachtigd te controleren. Bij overtreding van bovenstaande regels kan de vergunning worden ingenomen. De vergunning blijft te allen tijde eigendom van de vereniging. Bij weigering van controle of het vissen zonder akte wordt een BOA of de politie ingeschakeld.

 

Aanbevelingen

1. Houdt rekening met watervogels.

2. Zorg voor het welzijn van de vis. Tips:

-        Gebruik geen handdoek om daarmee de vis vast te houden.

-        Zet hem zo snel mogelijk terug.

-        Zorg dat je in het bezit bent van een degelijk schepnet.

-        Leg de vis op een natte zachte ondergrond. (Evt. onthaakmat)

-        Zorg dat je een onthaaktang bij de hand hebt.

 

Voor vragen mag er altijd contact worden opgenomen met een van de bestuursleden:

-        Dennis Waebeke – denwaeb78@zeelandnet.nl

-        Niels Patijn – nielspatijn@zeelandnet.nl