Viswater

 

De Brandput

Omschrijving:

De Brandput is een vijver van ca. 0,5 ha gelegen aan de Ter Wallestraat en de Braakmanlaan in Biervliet. De diepte van deze vijver ligt tussen de 0,7 en 1,3 meter.

Aanwezige vissoorten:

Voornamelijk schubkarpers, verder bevinden zich ook brasem, blank- en ruisvoorn, paling en giebel in het water.
Ook zijn er driedoornige stekelbaarzen en blauwband aangetroffen in de vijver.

De Linie of Passageule

Omschrijving:

De Passageule staat bekend als een viswater met een goed visbestand.

Het stuk viswater wat erbij komt leent zich ook uitstekend voor het houden van wedstrijden, hier is gemakkelijk plaats voor 25 deelnemers. Er worden hier jaarlijks dat ook met regelmaat wedstrijden georganiseerd.

Het perceel loopt vanaf de kapitale dam richting Biervliet tot het afbuigen van de Annaweg.

Aanwezige vissoorten:

Het visbestand kent een goede populatie aan schubkarper, blankvoorn, ruisvoorn, giebel en brasem. En er zwemmen zelfs enkele spiegelkarpers rond!
Andere soorten die hier aangetroffen zijn, zijn: Driedoornige- en tiendoornige stekelbaarzen, paling, baars en kolblei.

Vijvers in 'Het Poortbos'

Omschrijving:

Het Poortbos is een dorpsbos gelegen langs de Braakmanlaan. In dit Poortbos zijn twee kleine vijvers gelegen.

De grootste vijver heeft een oppervlakte van ca. 0,35 hectare en is overal rond de 1.80 diep. De vijver heeft een helder watertype met ('s zomers veel) waterplanten. 

De kleine vijver heeft een oppervlakte van ca. 0,15 hectare en de diepte variëert tussen de 0,2 en 1.80 diep. Het watertype is vooral troebel met een kleine hoeveelheid waterplanten.

Aanwezige vissoorten:

Grote vijver: Blankvoorn, baars, schubkarper, brasem, drie- en tiendoornige stekelbaars

Kleine vijver: Karper, baars, paling, drie- en tiendoornige stekelbaars

 

 

De Plaskreek

Omschrijving:

De Plaskreek is gelegen tussen de zeedijk bij Nummer Zeven en ligt ten noorden van de Oostlangeweg. Het kanaal Nol Zeven spuid het overtollige polderwater via de Plaskreek in zee. De Plaskreek is (grotendeels) gelegen in een natuurgebied, hierdoor is niet alles van de kreek bevisbaar. De bevisbare oppervlakte bedraagt ca. 2 hectare. De waterdiepte van de kreek varieërt tussen de 0,2 en de 4,0 meter. Het water in de Plaskreek is vaak onderhevig aan sterkwisselende zoutgehalten, hierdoor is het vissen op dit water wel een uitdaging. Wel kun je hier best wat verrassingen tegenkomen op gebied van vissoorten, zo kan het zomaar gebeuren dat je een schol, bot of haring aan de haak slaat!

Aanwezige vissoorten:

Tijdens de monitoring door het waterschap (2017) zijn de volgende vissoorten aangetroffen:
 
Paling, zeebaars, schol en bot.
 
Andere soorten: driedoornige stekelbaars, dikkopjes en brakwatergrondel.
 
Aanvulling door de vereniging: Diklipharder en tiendoornige stekelbaars
 
Sportvisserijvoorzieningen:
 
Er staan twee grote vissteigers aan de kreek waar men gebruik van mag maken.

Uitwateringskanaal Nol Zeven

Omschrijving:

Het stuk uitwateringskanaal gelegen achter de singel in het verlengde van het voetbalveld. Het perceel betreft het gedeelte tussen de duikers Baarsekreekweg en Havenstraat. Het water wordt ook wel de Leiding genoemd en heeft een oppervlakte van 1,2 hectare.

Aanwezige vissoorten:

Schubkarper, brasem, zeebaars, bot en paling.

Verder zijn er ook drie- en tiendoornige stekelbaars en brakwatergrondel te vinden in dit water.

 

Plattegrond viswater