Competitie Zoet - 2022

 

In samenwerking met HSV Ons Genoegen uit Breskens organiseren we een gezamenlijke zoetwatercompetitie. De zes wedstrijden worden gehouden aan de  Passageule en de Gaternissekreek.

Wedstrijdkalender Zoet

 
Datum Inschrijven Vissen Locatie
Za. 7 mei 16.10-16.40 17.00-20.00 Gaternissekreek, Sasput
Za. 18 juni 17.10-17.40 18.00-21.00 Passageule, Kapitalendam
Za. 2 juli 17.10-17.40 18.00-21.00 Passageule, Kapitalendam
Za. 16 juli 17.10-17.40 18.00-21.00 Passageule, Kapitalendam
Za. 13 aug 17.10-17.40 18.00-21.00 Gaternissekreek, Sasput
Zo.  4 sep 8.15-8.40 9.00-12.00 Gaternissekreek, Sasput

 

Inschrijven en prijsuitreiking ter plaatse
 

Voor het klassement dien je vier van de zes wedstrijden mee te vissen.

Vanaf seizoen 2022 hebben we een nieuwe puntentelling voor het klassement!

 

Inleg alle wedstrijden:

Senioren 4 euro

Junioren 2 euro

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Extra activiteiten

Zondag 22 mei - "de grootste 4" zoetwater. Vissen van 8.00-20.00. Info volgt.

Zaterdag 17 september - Wedstrijd Nieuwkerksekreek. Info volgt.

Wedstrijdreglement competitie zoet

HSV Ons Genoegen – HSV de Schelde Haven

Wedstrijdregels:

 1. Er wordt drie uur gevist, aangegeven door de wedstrijdleiding d.m.v. een start- en eindsignaal. Alleen vissen binnen deze tijd tellen mee, het moment van haken is hierbij leidend.
 2. Er mag worden gevist met één hengel voorzien van een onderlijn met maximaal één eentandige haak.
 3. Een reserve hengel is toegestaan: maximaal één reservehengel of topset die op voorhand is ingespannen.
 4. Gereedgemaakte onderlijnen zijn toegestaan.
 5. Alle wettelijk toegestane aassoorten mogen worden gebruikt behalve kunstaas (hieronder vallen ook imitatie maden o.i.d.) of een dode aasvis.
 6. Er mag lokvoer gebruikt worden. Voeren mag vanaf een kwartier voor start van de wedstrijd, na ingeschreven te zijn.
 7. Er wordt gevist op centimeters. Vis met een lengte vanaf tien centimeter telt mee voor de uitslag. Hiervoor geldt één punt per centimeter.
 8. Er zijn twee categorieën voor de prijzentafel: Jeugd t/m 15 (peildatum 1 jan.) en de senioren vanaf 16 jaar.
 9. Om in aanmerking te komen voor de klassementsprijzen moeten er minimaal 4 van de 6 wedstrijden mee gevist worden.
 10. Een leefnet is verplicht om de gevangen vis te bewaren. Uitzondering hierop is dat karper direct ter meting moet worden aangeboden.
 11. Een vis die niet gevangen is met de haak in de bek telt niet mee voor de uitslag.
 12. Het vissen en beaazen moet door de visser zelf worden uitgevoerd (behalve bij een jeugdlid).
 13. Het is ten strengste verboden afval achter te laten op het parcours.
 14. Er mag géén vis worden meegenomen, alles moet worden teruggezet in het wedstrijdwater na het al dan niet meten v/d vis door de controleur
 15. Diegene die een gevangen vis verminkt om zo een grotere maat te verkrijgen zal worden gediskwalificeerd.
 16. Inschrijven wordt gedaan ter plaatse bij het wedstrijdwater en vangt aan zoals op het wedstrijdschema staat gepland, hier worden ook de plaatsnummers geloot.
 17. Contributie moet worden betaald tijdens de eerste wedstrijd dat een deelnemer mee vist. Dat kan dus ook halverwege het seizoen zijn. Men moet lid zijn van één van de verenigingen om mee te doen.
 18. Het bestuur stelt zich op generlei wijze aansprakelijk voor diefstal, vernieling of ongevallen etc.
 19. Diegene die niet aanwezig kan zijn tijdens de prijsuitreiking dient dit bij het inschrijven bekend te maken aan het bestuur.
 20. De prijsuitreiking zal ongeveer een kwartier na de wedstrijd plaatsvinden aan het wedstrijdwater zelf.
 21. Veroorzaak te allen tijde geen hinder voor andere deelnemers of omstanders
 22. Over de beslissing van de controleur valt niet te discussiëren.
 23. Daar waar dit regelement niet in voorziet beslist het bestuur in hoogste instantie.